Podsjećamo sve studente da od 29. siječnja počinje zimski ispitni rok. Student ima pravo polaganja ispita iz određenog kolegija ukoliko je izvršio obveze propisane studijskim programom iz pojedinog kolegija te ukoliko je uredno u propisanom roku i na propisani način prijavio polaganje ispita putem STUDOMATA. Studentima koji nisu izvršili obveze propisane studijskim programom iz određenog kolegija, bit će onemogućen izlazak na ispit.

Ispit se prijavljuje najkasnije pet  dana prije zakazanog ispitnog roka, a odjaviti se može najkasnije dva dana prije zakazanog ispitnog roka. Točno vrijeme za prijavu i odjavu za svaki pojedini ispit navedeno je na Studomatu uz svaki ispitni rok.

S obzirom da su od ove akademske godine ukinuti indeksi u papirnatom obliku, molimo studente da putem Studomata prate tijek upisa ocjena iz pojedinih predmeta koje polažu. U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti (npr. ocjena nije upisana u roku cca 2 tjedna od okončanja ispita, pogrešna ocjena je upisana, termin ispita na Studomatu ne podudara se s terminom navedenom u obavijesti / ispitnim rokovima na web stranici i slično), molimo obratiti se Studentskoj referadi.

Studentska referada