Obavijest studentima

Sa početkom ljetnog semestra u ak. god. 2017./2018. ( 26.2.2018. ) svi nastavni materijali i obavijesti sa predmeta će biti dostupni na sustavu za e-učenje Loomen – loomen.vsmti.hr, kojemu je za pristup potreban AAI@Edu.hr korisnički račun.

Svaki predmet na Loomenu se nalazi u odgovarajućoj grupi koje su kreirane po razini studija, studijskom programu, smjeru i semestru. Student će se po uputi nastavnika upisati na predmet koji sluša u tekućem semestru, te će na stranici predmeta moći preuzimati materijale i provjeravati obavijesti vezane za taj predmet.

Konfiguracija obavijesti

Obavijesti su po zadanim postavkama Loomen-a isključene stoga je potrebno konfigurirati modul za primanje obavijesti po uputama:

Klik na ikonicu zvona.

Klik na ikonicu kotača

Klik na kotačić opcije E-pošta

Upisati adresu e-pošte za primanje obavijesti i pohraniti promjene

Pod sekcijom Forum podesiti sve opcije na Uklj.

Upute za primanje/provjeru obavijesti

Studenti mogu pregledavati obavijesti predmeta sa Loomena na tri načina:

  1. Odlaskom na stranicu predmeta – svaki predmet sadrži svoje obavijesti tako da odlaskom na stranicu predmeta student može provjeriti aktualne obavijesti 
  2. Preko ikonice “zvona” – svaka nova obavijest će studentima biti prikazana unutar malog prozora koji će se pojaviti klikom na ikonicu “zvona”.
  3. Putem e-pošte – ukoliko je student aktivirao opciju za primanje obavijesti putem e-pošte, svaku novu obavijest će dobiti u svoj sandučić.