Sa početkom ljetnog semestra u ak. god. 2017./2018. ( 26.2.2018. ) svi nastavni materijali i obavijesti sa predmeta će biti dostupni na sustavu za e-učenje Loomen – loomen.vsmti.hr, kojemu je za pristup potreban AAI@Edu.hr korisnički račun.

Poveznica za prijavu u sustav Loomen se nalazi u gornjem desnom kutu sučelja ( AAI@Edu.hr prijava ).

Nakon prve prijave student će biti preusmjeren na svoju Loomen naslovnicu na kojoj se nalazi lista upisanih predmeta. Budući da student još nema upisanih predmeta, ta lista je prazna, stoga je potrebno ponovno otvoriti Loomen stranicu – http://loomen.vsmti.hr na kojoj se nalaze svi predmeti ustanove.

Svaki predmet na Loomenu se nalazi u odgovarajućoj grupi koje su kreirane po razini studija, studijskom programu, smjeru i semestru. Student će se po uputi nastavnika upisati na predmet koji sluša u tekućem semestru, te će na stranici predmeta moći preuzimati materijale i provjeravati obavijesti vezane za taj predmet. Ukoliko student nije u mogućnosti pristupiti ili upisati predmet, dužan je obavijestiti nastavnika (nositelja predmeta ) putem maila ili na nastavi.