U sklopu Erasmus+ programa Europske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, Visoka škola Virovitica i Visoka škola strukovnih studijа zа menаdžment i poslovne komunikаcije Sremski Kаrlovci, Republika Srbija, ostvarile su po drugi puta suradnju u aktivnostima međunarodne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja. Naglasak ove suradnje i ovoga puta je na dolaznoj mobilnosti, slijedom koje je Visoka škola Virovitica u ovom ljetnom semestru ak. god. 2017./2018. ponovno ugostila dvoje studenata s Visoke škole iz Sremskih Karlovaca, i to: Ivana Katića i Nikolu Radojevića.

Iako nije prva po redu, za nas je i ovo povijesna dolazna mobilnost stranih studenata, stoga Nikoli i Ivanu želimo dobrodošlicu, te puno akademskog uspjeha!

Visoka škola Virovitica