Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2018./19. – ljetni upisni rok

Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u utorak 17. srpnja 2018. godine u dvorani 1-18, prema sljedećem rasporedu:

– 09:00 h – studij Menadžmenta (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma)
– 11:00 h – studij Poduzetništva
– 13:00 h – studij Računarstva (smjer Programsko inženjerstvo) i studij Elektrotehnike (smjer Telekomunikacije i informatika)

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi NISpVU-a, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa.

Pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
jednu fotografiju (3×5 cm),
potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu),
potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna. Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova (ukupno) oslobođeni su plaćanja troškova upisa.
potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn,
potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini.

VAŽNO! Pristupnici kojima do dana upisa 17. srpnja 2018. nisu uručene svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature, dužni su ih dostaviti najkasnije do ponedjeljka 23. srpnja 2018.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve uplate na žiro račun Visoke škole Virovitica moguće su i u Računovodstvu Visoke škole Virovitica na dan upisa 17. srpnja 2018.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr.

Studentska referada

2018-07-13T09:26:55+00:0013.07.2018|Vijesti|