PRIVREMENE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA U 2018./2019.

Privremene rang-liste na II. upisnom roku za upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2018./2019. možete pogledati ovdje.

Prigovori na privremene liste mogu se podnijeti danas od 12:00 h do 15:00 h u uredu prodekanice za nastavu dr. sc. Irene Bosnić, v. pred.

Konačni rezultati bit će objavljeni najkasnije do 26. listopada 2018. u 12:00 h.

Visoka škola Virovitica

2018-10-25T13:00:50+00:0025.10.2018|Vijesti|