Prema kalendaru nastave za ak.god. 2018./2019. u petak 02.11.2018.g. je nenastavni dan za studente.

Visoka škola Virovitica