Privremene rang-liste na III. upisnom roku za upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2018./2019. možete pogledati ovdje.

Prigovori na privremene liste mogu se podnijeti danas od 15:00 h do 18:00 h u uredu prodekanice za nastavu dr. sc. Irene Bosnić, v. pred.

Konačni rezultati bit će objavljeni najkasnije do 6. prosinca 2018. u 12:00 h.

Visoka škola Virovitica