Konačne rang liste i popise kandidata koji su na trećem upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2018./2019. možete pogledati ovdje:

Kandidati su dužni pristupiti upisu koji će se održati u petak 7. prosinca 2018. od 11:00 h do 14:00 h u Studentskoj referadi.

Kandidati su prilikom upisa dužni priložiti sljedeće:

– jednu fotografiju (4×6 cm ili manja),

– potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna,

potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn,

potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 9.900,00 kn za pristupnike koji upisuju izvanredni studij.

Kandidati su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

VAŽNO! Kandidati imaju mogućnost plaćanja školarina i ostalih naknada obročno ili jednokratno na EFT POS uređaju u računovodstvu Visoke škole na dan upisa.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr.

Visoka škola Virovitica