Studenti Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjerova Menadžment malih i srednjih poduzeća te Računarstva, u sklopu terenske nastave, sudjelovali su na Danu obrazovanja poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici. Predavanja su se odvijala kroz program edukacija organiziranih od strane Razvojne agencije Vidra u suradnji sa Poduzetničkim inkubatorom i Europe Direct Centrom VPŽ, a u sklopu projekta E-poslovanje te RUPO-jačanje ruralnog poduzetništva.

Teme edukacije koncipirane su kroz tri različita predavanja sa aktualnim temama:

  • primjena E računa u poslovanju
  • predstavljanje IKT natječaja te internacionalizacija poslovanja
  • primjena informatičkih rješenja u poslovanju

Nakon završenih predavanje, studenti su imali prigodu obići stanare poduzetničkog inkubatora, te se upoznati sa poslovanjem nekih od njih.

Visoka škola Virovitica