U petak 8. ožujka 2019. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odsjek, Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., v. pred. održala je predavanje pod nazivom „Primjena ERR okvira u nastavi matematike“. Predavanje se održalo u sklopu rada Stručne sekcije Hrvatskog matematičkog društva koje okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj. U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama i sl.

Hrvatsko matematičko društvo je strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj čiji je cilj unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara u cjelini. HMD okuplja više od 900 članova, 4 podružnice i 4 matematičke udruge kao krovna udruga matematičara RH. Više o HMD-u možete pogledati na linku http://www.matematika.hr/