U petak, 8. ožujka 2019. godine, u Visokoj školi Virovitica održan je radni sastanak Odjela za turizam Visoke škole Virovitica i Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, kao projektnih partnera s hrvatske strane,  za podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Na radnom sastanku sudjelovali su dr.sc. Kristina Svržnjak, prof.v.š., pročelnica Odjela za specijalističke diplomske stručne studije, dr.sc. Silvije Jerčinović, v.pred. i dr.sc. Sandra Kantar, v.pred., iz Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te dr.sc. Dejan Tubić, pročelnik Odjela za turizam, Božidar Jaković, mag.oec. i Rikard Bakan, mag.oec. iz Odjela za turizam Visoke škole Virovitica.
Kroz sljedećih nekoliko dana održat će se radni sastanak projektnih partnera s hrvatske i mađarske strane u Kapošvaru.
Više o pozivu za dostavu projektnih prijedloga vidi na: http://www.huhr-cbc.com/hr/vijesti/drugi-poziv-na-podnoenje-projektnih-prijedloga/282

Odjel za turizam
Visoka školaVirovitica