U srijedu, 03.04.2019. godine, održan je treći radni sastanak na Sveučilištu u Kapošvaru u okviru izrade projektnog prijedloga za sufinanciranje kroz Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Na radnom sastanku sudjelovali su dr.sc. Silvije Jerčinović, v.pred. i dr.sc. Sandra Kantar, v.pred. s Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, predstavnici Sveučilišta u Kapošvaru i Gospodarske komore Somogy županije te Rikard Bakan, mag.oec. i Božidar Jaković, mag.oec. iz Odjela za turizam Visoke škole Virovitica.

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica