Pozivaju se studenti zainteresirani za smještaj u nepopunjeno 1. muško, i 1. žensko mjesto. u Studentskom domu Virovitica da dana 02. svibnja 2019. godine (četvrtak) u 10:30 sati osobno dođu u Visoku školu Virovitica, svečana dvorana Viro, 1. kat. Pravo na smještaj dodjeljivat će se prema broju bodova na Rang listi, a ukoliko student navedenog dana osobno nazoči i izjavi da želi ostvarivati pravo na smještaj te potpiše Ugovor o ostvarivanju prava na smještaj. Useljenje je od 02. svibnja do 10. svibnja 2019. godine.