Studenti 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment,  smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, posjetili su 30. travnja 2019. godine tvrtku Jan-Spider d.o.o. Pitomača u okviru terenske nastave iz kolegija Integrirani sustavi upravljanja i Integrirani sustavi upravljanja u turizmu, u pratnji nastavnica Danijele Vakanjac, mag.oec., pred., i Sanje Petrović, struč.spec.oec.

Svrha terenske nastave bila je upoznavanje studenata sa pozitivnim primjerom iz prakse, implementiranim sustavima upravljanja kvalitetom, primjenom alata i metoda za upravljanje kvalitetom te potrebom objedinjavanja svakog pojedinog sustava.

Uz prezentaciju nastanka i povijesti poduzeća Spider grupacije od strane članice Uprave Diane Bartolić, studenti su provedeni i kroz dva pogona – prerada Jan-Spider i opremanje Herbarium, uz detaljan prikaz funkcioniranja praćenja procesa kvalitete u pojedinim pogonima, kontrole i osiguranja uspostavljenosti, primijenjenosti i održivosti svih procesa nužnih za sustav upravljanja kvalitetom.

Povratne informacije od studenata i rukovoditelja tvrtke su veoma pozitivne, uz naglasak na važnosti povezivanja teorijskih znanja sa konkretnom primjenom u praksi.

Visoka škola Virovitica