U subotu, 11. svibnja 2019. godine Marina Hlatki i Katarina Međurečan, studentice 3. godine studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma prezentirale su rad Distinctive Characteristics of Agrotourism Farm Businesses: Perceptions of the Owners of TFF na Communication Management Forum 2019., koji se je održao u Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays.

Rad je napisan pod mentorstvom dr.sc. Dejana Tubić, v.pred.

Prema riječima organizatora na ovogodišnjem Forumu sudjelovalo je 200-tinjak sudionika, a radove je izložilo 140 hrvatskih znanstvenika i stručnjaka koji su zaključili kako je predsjedanje Europskom unijom 2020. za Hrvatsku jedinstvena prilika da se profilira kao gospodarski, turistički i kulturni brend u Europi.

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica