U okviru kolegija Turizam i održivi razvoj, održano je gostujuće predavanje Maria Šipoša, mag.ing.el. na temu „Primjena obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru“.

Studentima prve godine Menadžmenta ruralnog turizma prikazan je utjecaj korištenja obnovljivih izvora energije na poslovanje subjekata u turizmu. Posebni dio predavanja prikazuje praktična iskustva predavača u primjeni pojedinih sustava u konkretnim hotelskim kućama, s naglaskom na najčešće primjenjivane sustave i namjenu korištenja dobivene energije (od sustava za dobivanje električne energije do sustava za grijanje, hlađenje, sustava kombinirane namjene itd.).

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica