U srijedu, 21. svibnja 2019. godine dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., dekan Visoke škole Virovitica i dr.sc. Dejan Tubić, v.pred., pročelnik Odjela za turizam bili su u radnom posjetu Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija gdje ih je primila prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica Fakulteta.

Svrha posjeta bila je formaliziranje suradnje s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao najvećom obrazovnom institucijom u području turizma u Hrvatskoj. Prvotna područja formalne suradnje biti će cjeloživotno obrazovanje i suradnja u izradi stručnih projekata te transfer znanja i iskustava.

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica