U okviru kolegija Marketing održano je gostujuće predavanje Kristijana Sedaka, mag. comm, pred. Predavanje je bilo usmjereno na lobiranje i javni nastup, ističući važnost ovih marketinških alata u pridobivanju ciljne skupine. Fokus je stavljen na važnost komunikacije sa pojedincem i upravljanje pojedincem iz perspektive prenositelja poruke ističući kolika je moć prenositelja poruke, osobito u oglašavanju.

Odjel za ekonomiju

Visoka škola Virovitica