Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provest će studentsku anketu kojom će ocjenjivati nastavnike, zaposlenike u službama Visoke škole čiji je rad u neposrednoj vezi sa studentima, kao i samu organizaciju i izvedbu nastave iz pojedinih kolegija.

Anketa će se provoditi u dvorani 2-19 i 2-22 od 03. do 07. lipnja 2019. godine u terminima nastave iz pojedinih predmeta što će najaviti predmetni nastavnici na nastavi.

1. godina:
• INFM u ponedjeljak 03.06.2019. u 14:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Financijska matematika“
• MRT četvrtak 06.06. 2019. u 13:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Posebni oblici ruralnog turizma“
• POD u ponedjeljak 03.06.2019. u 8:30 za vrijeme nastave iz predmeta „Osnove poduzetništva“
• RAČ u ponedjeljak 03.06.2019. u 9:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Numerička matematika”.
• ET u ponedjeljak 03.06.2019. u 11:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Matematika 2″.

2. godina:
• INFM u srijedu 05.06.2019. u 10:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta E-Business
• MRT u utorak 04.06.2019. u 8:30 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Ruralni turizam i kulturna baština“
• PODU ponedjeljak 03.06.2019. u 13:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta “Upravljanje malim i srednjim poduzećima“
• RAČ u četvrtak 06.06.2019. u 15:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta “Web programiranje na strani poslužitelja” i “Skriptni programski jezici”

3. godina:
• INFM u ponedjeljak 03.06.2019. u 13:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Računalne mreže“
• MRT u utorak 04.06.2019. u 8:15 za vrijeme nastave iz predmeta „Menadžment ljudskih potencijala“
• PODU u srijedu 05.06. 2019. u 12:30 za vrijeme nastave iz predmeta „Upravljanje odnosima s potrošačima“
• RAČ u četvrtak 06.06. 2019. za vrijeme nastave iz predmeta “IT sustavi u oblaku”

4. godina:
• MMSP u utorak 04.06.2019. u 15:30 za vrijeme nastave iz predmeta “Marketing malih i srednjih poduzeća“
• DM u ponedjeljak 03.06.2019. u 15:00 za vrijeme nastave iz predmeta „Inovativnost i kreativnost u turizmu“.

5. godina:
• MMSP u ponedjeljak 03.06. 2019. u 15:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Krizni menadžment“
• DM u četvrtak 06.06. 2019. u 15:00 sati za vrijeme nastave iz predmeta „Zdravstveni i wellness turizam“.

Studenti koji nisu u mogućnosti ispuniti anketu u navedenim terminima, anketu mogu ispuniti u četvrtak 06. lipnja 2019. u dvorani 2-19 od 15.00 do 16.00 sati.

Područja koja se ocjenjuju kod svakog od nastavnika su:
1. Stručnost, kompetentnost i sposobnost prenošenja znanja.
2. Potkrjepljenost predavanja primjerima iz prakse.
3. Komunikacija sa studentima i dostupnost nastavnih materijala.
4. Organizacija nastave, seminara i vježbi.
5. Organizacija kolokvija i ispita.

Područja koja se ocjenjuju kod svakog zaposlenika u službama Visoke škole čiji je rad u neposrednoj vezi sa studentima:
1. Stručnost i kompetentnost.
2. Komunikacija sa studentima.
3. Dostupnost studentima.
4. Sposobnost i brzina u davanju povratnih informacija.

Svaki student ima pravo sudjelovati u anketi samo jednom, a anketa je u potpunosti anonimna. U sklopu ankete studenti će moći, također anonimno, davati i vlastite komentare.

Pozivamo sve studente da odvoje malo svog vremena i odazovu se anketi, jer je to pravi način da se svim nastavnicima predoči povratna informacija o njihovom radu, te sugerira područja rada u kojima postoji prostor za poboljšanje.

Visoka škola Virovitica