U ponedjeljak,  3. lipnja 2019. godine u dvorani 2-11 Visoke škole Virovitica gostujuće predavanje održala je dr.sc. Mateja Petračić, v.pred., s Veleučilišta u Karlovcu na temu Valorizacija poduzetničkih projekata u održivom razvoju ruralnog turizma. Predavanje je bilo namijenjeno studentima 1. i 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Destinacijski menadžment.

Predavanje je bilo tematski usmjereno na analizu obilježja ruralnog turizma, karakteristika proizvoda ruralnog turizma, pojavne oblike i oblike turističke aktivnosti na ruralnim područjima. Kroz daljnji tijek predavanja tematika je usmjerena na analizu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj te pokretanje poduzetničkih projekata u turizmu, uz prikaz primjera analize slučaja poduzetničkog projekta u Kontinentalnoj regiji RH.

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica