KLASA: 910-08/19-02/17

Urbroj: 2189-74-19-02

Virovitica, 30. svibnja 2019.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

raspisuje

 NATJEČAJ* ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1

INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019., 2019./2020.

Opće odredbe

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora u okviru Erasmus+ programa – ključna aktivnost 1 Individualna mobilnost studenata. Svrha boravka u inozemstvu je:

– studijski boravak (SMS)

– stručna praksa (SMP)

– kombinirani studijski boravak i stručna praksa

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama (države članice EU, Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija).

Informacije vezano uz Brexit i Erasmus+ mobilnost u Velikoj Britaniji: priopćenja od strane EK i AMPEU: “Pripravnost za Brexit“, “Pitanja i odgovori. Službene stranice Europske komisije na kojima se možete informirati o najnovijim informacijama koje se tiču Brexita su: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit.

Valjano razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 30. rujna 2020. sukladno Ugovoru o dodjeli financijske potpore.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.  Popis visokoškolskih ustanova s kojima Visoka škola Virovitica ima sklopljen međuinstitucijski sporazum nalazi se na web stranici Visoke škole Virovitica.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu. Ugovori se sklapaju za svakog pojedinačnog studenta nakon okončanja natječajnog postupka i nakon odabira i dogovora s organizacijom.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Visoke škole Virovitica. Studenti treće godine preddiplomskih stručnih studija, odnosno studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija imaju mogućnost otići na stručnu praksu u roku od godine dana od završetka studija (odnosi se na početak i završetak mobilnost), no uvjet je da prijava i odabir na natječaju moraju biti izvršeni za vrijeme trajanja završne godine studija.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti budu upisani u redoviti program inozemne institucije i pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Studenti se mogu prijaviti isključivo na istu razinu studija na kojoj su na matičnom visokom učilištu (studenti preddiplomskog studija  mogu se prijaviti samo na preddiplomski studij, studenti diplomskog studija mogu se prijaviti samo na diplomski studij).

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za studente koje su sastavni dio ovog Natječaja.

Broj financijskih potpora koje će Visoka škola Virovitica dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „zero-grant“ students).

Trajanje mobilnosti

Svrha mobilnosti Minimalno trajanje Maksimalno trajanje
Studijski boravak 3 mjeseca 12 mjeseci
Stručna praksa 2 mjeseca 12 mjeseci
Kombinirani

(st.boravak + str.praska)

3 mjeseca 12 mjeseci

Aktivnosti mobilnosti se moraju provesti u kontinuitetu, osim ukoliko ne postoje opravdani razlozi za prekid.

Odabir studenata

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served“). Povjerenstvo za Erasmus mobilnosti će po zaprimanju svake pojedinačne prijave razmotriti istu, te obavijestiti podnositelja prijave o ishodu. U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Povjerenstvo za Erasmus mobilnosti prema kriteriju akademskog uspjeha.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

Obvezno:

1. Popunjen prijavni obrazac,

2. Pismo motivacije,

3. Životopis (Europass CV format, http.//europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae),

Dodatno:

4. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom),

5. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente nižeg socioekonomskog statusa),

6. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava ili stručna praksa održavati (ukoliko ju posjedujete).

Rok za prijavu na Natječaj: do isteka financijskih sredstava. O zatvaranju natječaja u slučaju isteka financijskih sredstava, informacija o tome će biti objavljena na službenoj web stranici Visoke škole Virovitica.

Potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na Natječaj potrebno je osobno dostaviti u kabinet tajnice dekana ili na e-mail adresu erasmus@vsmti.hr.

Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica, te upitom na e-mail adresu: erasmus@vsmti.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica.

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku sa stručne prakse pridržavati se propisanih uputa koje su dane u Uputama za studente, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi.

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

  1. Prijavni obrazac;
  2. Pismo motivacije;
  3. Životopis (European CV format);
  4. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja studenata s invaliditetom;
  5. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja studenata nižeg socioekonomskog statusa;
  6. Upute za studente.

* Visoka škola Virovitica zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune predmetnog Natječaja

Visoka škola Virovitica