Udruga ruralnog turizma Hrvatske, čiji je pridruženi član Odjel za turizam Visoke škole Virovitica organizira turističku manifestaciju „Tjedan seoskog turizma – Idemo na selo“. Od 2. do 8. rujna 2019. godine manifestacija će se održati u Zagrebačkoj županiji gdje će seoska gospodarstva, vinarije i drugi ponuditi vlastite turističke usluge i proizvode s ciljem promocije seoskog turizma, života na selu i domaćih proizvoda.

 

Cilj manifestacije je popularizacija seoskog turizma, boravka na selu te promocija domaćih proizvoda članova Udruge ruralnog turizma Hrvatske, kao što su noćenje, degustacije vina, prodaja domaćih proizvoda itd.
Više o manifestaciji vidi na mrežnoj stranici: https://idemonaselo.hr/tjedan-seoskog-turizma-2019/

Odjel za turizam
Visoka škola Virovitica