KLASA: 604-01/19-01/02

URBROJ: 2189-74-19-05

Virovitica, 03. rujna 2019.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2189-74-19-04 od 03. rujna 2019.), Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija temeljem izvrsnosti

studentima prve godine preddiplomskih stručnih studija

Visoke škole Virovitica za akademsku godinu 2019./2020.

KATEGORIJE STIPENDIJA

Visoka škola Virovitica dodjeljuje stipendije temeljem kriterija izvrsnosti, a pod uvjetom da kandidati koji ostvare pravo na stipendiju upišu / ili su upisali na ljetnom upisnom roku prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Visoke škole Virovitica akademske godine 2019./2020.

UVJETI ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati hrvatski državljani uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • da su prijavljeni u NISpVU te da konkuriraju za upis na preddiplomske stručne studijske programe Visoke škole Virovitica za upis u prvu godinu studija akademske godine 2019./2020. / da su upisali prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Visokoj školi Virovitica na ljetnom upisnom roku akademske godine 2019./2020.
  • da nisu korisnici drugih studentskih stipendija

te pod uvjetom da ispunjavaju jedan od sljedeća tri uvjeta:

  • da imaju ostvareno više od 400 bodova s Državne mature
  • da imaju ostvareno više od 650 bodova ukupno u NISpVU
  • da imaju ostvareno više od 290 bodova na temelju ocjena iz srednje škole

PODNOŠENJE PRIJAVA

Za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavni obrazac (obrazac na vsmti.hr)
  2. dokaz o dodatnim postignućima (natjecanja, volontiranje, izvannastavne aktivnosti…)

Prijave se podnose od dana objave ovog Javnog natječaja zaključno s danom i satom kada se objavljuju privremene rang liste za upis na studijske programe u NISpVU – 13. rujna 2019. godine do 14,00 sati i to na e-mail: info@vsmti.hr

IZRADA I OBJAVA RANG-LISTE

Rang-lista za dodjelu stipendija određuje se prema bodovima u NISpVU. Dodatna  postignuća vrednuju se u slučaju istog broja bodova dva kanadidata.

Prema rang listi utvrdit će se broj stipendija koje se dodjeljuju, a koji ovisi o ukupnom broju prijava i raspoloživim financijskim sredstvima Visoke škole Virovitica.

Rang lista (privremena) objavljuje se nakon objave privremenih rang lista za upis na studijske programe u NISpVU – 13. rujna 2019. godine nakon 14,00 sati na web stranici Visoke škole Virovitica.

Rok za podnošenje prigovora je 24 sata nakon objave privremene rang liste na e-mail  info@vsmti.hr

Rang lista (konačna) objavljuje se 16. rujna 2019. godine na web stranici Visoke škole Virovitica.

IZNOS (VRSTA) STIPENDIJA

Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2019./2020. te se isplaćuje u mjesečnim obrocima kroz desetomjesečno razdoblje.

Iznos stipendije:

– 1.000,00 kn (Top stipendija)

– 1.200,00 kn (Top Plus stipendija)

Pravo na Top stipendiju ostvaruju kandidati koji ispune jedan od sljedeća tri uvjeta; da imaju ostvareno više od 400 bodova s Državne mature ili da imaju ostvareno više od 650 bodova ukupno u NISpVU ili da imaju ostvareno više od 290 bodova na temelju ocjena iz srednje škole.

Pravo na Top Plus stipendiju ostvaruju kandidati koji ispune bilo koja dva od sljedeća tri uvjeta; da imaju ostvareno više od 400 bodova s Državne mature, da imaju ostvareno više od 650 bodova ukupno u NISpVU, da imaju ostvareno više od 290 bodova na temelju ocjena iz srednje škole.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Visoka škola Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure.

VISOKA ŠKOLA VIROVITICA