Upisi u akademsku godinu 2019./2020. (reguliranje statusa za akademsku godinu 2019./2020.) počinju u ponedjeljak 09. rujna 2019. i završavaju zaključno s petkom  11. listopada 2019. godine.

Uvjeti za upis (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su Odlukom o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2019./2020. (KLASA: 602-04/19-02/15, Urbroj: 2189-74-19-01 od 29. ožujka 2019.), odnosno Odlukom o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2019./2020. (KLASA: 602-04/19-02/16, Urbroj: 2189-74-19-01 od 29. ožujka 2019.). Odluke su dostupne na https://www.vsmti.hr/hr/visoka-kola/dokumenti/akti-visoke-kole/odluke.html.

Posebno naglašavamo sljedeće:

  • za upis u višu godinu preddiplomskih stručnih studija redoviti i izvanredni studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
  • za upis u višu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija redoviti studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija, dok izvanredni studenti mogu upisati višu godinu bez obzira na broj stečenih ECTS bodova.

Nadalje:

  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije, te sve kolegije iz godine studija koju upisuje;
  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija, a nakon ponavljačke godine studija, student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije i sve kolegije iz godine studija koju upisuje. Student može upisati i kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete po studijskom programu. Ukupno opterećenje studenta u oba slučaja ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a;
  • prilikom ponovnog upisa iste godine preddiplomskih stručnih studija (ponavljanje), student je obvezan upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete prema studijskom programu, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Preduvjet za upis pojedinog kolegija s više godine studija je položen kolegij s trenutne godine studija prema tablicama koje se nalaze u privitku obavijesti (tzv. „vezani predmeti“):
  • prilikom ponovnog upisa iste godine specijalističkog diplomskog stručnog studija (ponavljanje 1. godine studija) redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te bilo koji kolegij s više (druge) godine studija, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju nema tzv. „vezanih predmeta“.

Prilikom upisa (upis u višu godinu, ponavljanje godine, upis apsolventske godine) potrebno je u Studentsku referadu dostaviti popunjen Prijavni obrazac za godinu koja se upisuje, potvrdu iz knjižnice o vraćenoj knjižničnoj građi.

Trošak za osiguranje studenata od nesretnog slučaja u iznosu od 30,00 kn (za sve studente) i participacija u troškovima studija sukladno odluci o modelu participacije studenata u troškovima studija na Visokoj školi Virovitica (ukoliko ju je student dužan snositi), podmiruje se nakon dobivanja odluke koja se studentu dostavlja na njegovu e-mail adresu.

Podsjećamo da je prije samog upisa u Studentskoj referadi potrebno na Studomatu provjeriti da li su evidentirane ocjene položenih ispita, te je potrebno unijeti ili izmijeniti svoje osobne podatke za akademsku godinu 2019./2020.

OBRAZAC – I. godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (prvi upis)

OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC – III. godina preddipl. studij

OBRAZAC – II. godina spec. dipl. studij

Uvjeti za upis pojedinih predmeta u ak. god. 2019./2020. (tzv. „vezani predmeti“)

Popis izbornih predmeta koji će se izvoditi u ak. god. 2019./2020.

Tablica – pojašnjenje uvjeta upisa

Studentska referada