Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u petak 20. rujna 2019. godine u dvorani 1-18, prema sljedećem rasporedu:

  • 09:00 h– studij Menadžmenta (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma) i studij Poduzetništva
  • 11:00 hstudij Računarstva (smjer Programsko inženjerstvo) i studij Elektrotehnike (smjer Telekomunikacije i informatika)

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi NISpVU-a, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa.

Pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– jednu fotografiju (3×5 cm),

potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu),

– potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna. Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova (ukupno) oslobođeni su plaćanja troškova upisa.

potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn,

potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini.

VAŽNO! Pristupnici kojima do dana upisa 20. rujna 2019. nisu uručene svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature, dužni su ih dostaviti najkasnije do petka 27. rujna 2019.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve uplate na žiro račun Visoke škole Virovitica moguće su i u Računovodstvu Visoke škole Virovitica na dan upisa 20. rujna 2019 .

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u studentskoj referadi, na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr.

Studentska referada