Privremene rang liste na I. upisnom roku za upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2019./2020. možete pogledati ovdje.

Prigovori na privremene liste mogu se podnijeti danas od 13:00 do 17:00 sati u uredu prodekanice za nastavu dr. sc. Irene Bosnić, v. pred.

Visoka škola Virovitica