Prijave za upis u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma, Poduzetništvo, Programsko inženjerstvo, Telekomunikacije i informatika, podnose se 30. rujna i 01. listopada od 08:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi ili na e-mail referada@vsmti.hr

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,

– svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja, odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima (ukoliko su ostvareni i boduju se),

– potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

 Pristupnici državljani Republike Hrvatske koji su konkurirali za upis na preddiplomske stručne studije Visoke škole Virovitica putem sustava NISpVU dužni su priložiti:

– potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

Navedeni pristupnici ne trebaju prilagati svu traženu dokumentaciju, budući se njihovi podaci već nalaze u NISpVU sustavu, te će biti preuzeti iz navedenog sustava.

Dokumente, zajedno s prijavnim obrascem, moguće je poslati u skeniranoj formi na e-mail referada@vsmti.hr. Izvornici traženih dokumenata bit će potrebno dostaviti prilikom upisa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u studentskoj referadi, na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr.

Studentska referada