Upisi za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa, provode se u petak 04. listopada 2019. godine u Studentskoj referadi u 11: 30 sati.

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa.

Pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– jednu fotografiju (3×5 cm),

potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu),

– potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna. Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova (ukupno) oslobođeni su plaćanja troškova upisa.

potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn,

potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

VAŽNO! Pristupnici imaju mogućnost plaćanja školarina i ostalih naknada obročno ili jednokratno na EFT POS uređaju u računovodstvu Visoke škole na dan upisa.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr

Studentska referada