Pozivaju se studenti zainteresirani za prijavu na rang listu čekanja temeljem koje mogu ostvariti pravo na smještaj u Studenskom domu (ukoliko se oslobodi koje mjesto) da se mogu prijaviti od 29.10. 2019. do 4.11.2019. do 10 sati u ured Voditelja Centra za studentski standard Josipa Kneževića.