U utorak 29. listopada 2019. godine, studenti 1. i 2. godine studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma, u okviru terenske nastave iz predmeta Riječni turizam i Turistička atrakcijska osnova, posjetili su grad Karlovac,  jedinstvenu turističku atrakciju Aquatiku – slatkovodni akvarij Karlovac te sudjelovali u plovidbi žitnom lađom „Zora“, autentičnim drvenim brodom kakav je u 18. stoljeću plovio rijekom Kupom.

Cilj terenske nastave je bio upoznati se s turističkom atrakcijskom osnovom područja, posebno biološkom raznolikosti hrvatskih rijeka te uvidjeli na praktičnom primjeru kako na održiv način koristiti iznimna prirodna bogatstva Hrvatske u funkciji turizma.

Visoka škola Virovitica, Odjel za turizam