PODJELA ZADATAKA ZAVRŠNIH / DIPLOMSKIH RADOVA 05.11.2019.