U utorak, 19. studenog 2019. godine, održano je predavanje Zdenka Nađa na temu Želiš li mi biti susjed? Svijet kao globalno selo u oku putnika.

Predavač je naglasak stavio na multikulturalnost i međuljudske odnose. Sve je predstavljeno na temelju primjera iz prakse i iskustava gosta predavača koje je doživio na svojim putovanjima, te na temelju priprema za nove avanture.

Osim predavanja održana je i radionica u koju su bili uključeni svi studenti koji su prisustvovali predavanju. Cilj radionice bio je upoznavanje sa drugim kulturama te prilagođavanje običajima i ponašanju u društvu.

Predavanje je održano u sklopu predmeta Prodajno poslovanje u turizmu, a istom su prisustvovali svi studenti smjerova turizma. Ostvaren je veliki doprinos nastavnom sadržaju kolegija, a studenti su dobili dodatna znanja i iskustva vezana za komunikaciju, poslovnu komunikaciju i međuljudske odnose.

Visoka škola Virovitica

Odjel za turizam