Dana 26. studenog 2019. godine studenti 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo, i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Informatički menadžment, posjetili su kompaniju Podravka d.d. i Muzej prehrane u Koprivnici, u okviru terenske nastave iz kolegija Inovativnost i kreativnost u poduzetništvu i Financijski menadžment.

Svrha terenske nastave bila je upoznavanje studenata sa pozitivnim primjerom iz prakse – kompanijom koja je prepoznata kao predvodnik tržišnih trendova i kao jedna od najuspješnijih i najpoznatijih u svom području djelovanja, prvenstveno radi uvida u način strateški planiranog rada na promicanju kreativnosti i inovativnosti, i posljedično time ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata kompanije.

Uz prezentaciju nastanka i povijesti kompanije od strane gospođe Lukčin Trakoštanec Ane, koordinatorice promotivnih aktivnosti iz Odjela za odnose s javnošću, studenti su provedeni i kroz Spomen sobu profesorice Zlate Bartl, svima znanu kao ”tetu Vegetu” – osobu koja je svojom kreativnošću, znatiželjom i vizionarstvom omogućila Podravki da upravo na toj inovaciji izraste u poslovnog diva.

Sukladno samoj viziji kompanije koja je usmjerena konstantnom poboljšanju kvalitete svakodnevnog života potrošača, kupaca i zaposlenika putem inovativnosti i internacionaliziranosti, Podravka upravo svoje vlastite istraživačko-razvojne aktivnosti smatra glavnom konkurentskom prednošću, dok svoje brandove i inovacije ističe kao temeljni preduvjet napretka i ostvarenja profitabilnosti, što pokazuje i rast cijena dionica Podravke d.d. od čak 38,9% u 2018. godini, kao posljedicu ostvarene rekordne dobiti.

U sklopu terenske nastave organiziran je i posjet Muzeju prehrane kojega je osnovala Podravka d.d. kao jedinstveni primjer industrijskog proizvodnog procesa u svrhu prikaza povijesti za buduće naraštaje kako bi sačuvala svjedočanstva o razvoju industrijske prerade hrane, kako u smislu tehničke opremljenosti, tako i u proizvodnji sirovina za potrebe prehrambene industrije. Studentima su prikazane etnografske zbirke oruđa, sprava, alata i posuđa korištenih u proizvodnji, transportu, preradi, čuvanju i konzumiranju hrane, kao i odabrani primjerci stare ambalaže i etiketa povijesnih proizvoda.

Povratne informacije od strane studenata Visoke škole su veoma pozitivne i zanimljive, uz naglasak na važnosti povezivanja teorijskih znanja sa primjenom u praksi.

Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.

Odjel za ekonomiju