Turistička zajednica Općine Suhopolje izradu strateškog plana prijavila je na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini. Izrada strateškog plana im je odobrena, a istu su povjerili Odjelu za turizam Visoke škole Virovitica.

Općina Suhopolje dosada nije imala strateške dokumente usmjerene razvoju turizma što Visokoj školi Virovitica dodatno povećava važnost i odgovornost za izradu ovog dokumenta. Strateški plan razvoja turizma trebao bi značajno utjecati na razvoj turističke ponude kako Općine Suhopolje tako i Virovitičko-podravske županije. Ovim dokumentom želi se odrediti smjer razvoja turizma osmišljavanjem primarnih turističkih proizvoda i oblikovanjem ciljeva koji se žele postići, odnosno definiranjem turističkih programa koji imaju perspektivu razvoja u gospodarski isplative programe.

Ova suradnja još je jedan dokaz prepoznatljivosti Visoke škole Virovitica kao važnog dionika u razvoju turizma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Izradom Strateškog plana razvoja turizma Općine Suhopolje, Odjel za turizam Visoke škole Virovitica nadopunit će svoj portfolio razvojnih dokumenata u kojemu se već nalaze brojni projekti, strategije razvoja te akcijski planovi.

Visoka škola Virovitica

Odjel za turizam