Na temelju članka 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/14-01/80, URBROJ: 2189-74-14-02 od 28. svibnja 2014.) Studentski zbor Visoke škole Virovitica na sjednici održanoj 06. prosinca 2019. raspisuje Javni natječaj za financiranje programa studenata i studentskih organizacija Visoke škole Virovitica za 2019. godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti Visoke škole Virovitica (pojedinci ili grupe studenata) i studentske organizacije (udruge) s djelovanjem unutar Visoke škole Virovitica. Na natječaj se ne može javiti Studentski zbor niti članovi Studentskog zbora Visoke škole Virovitica te članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Natječajem će se financirati organizacija i sudjelovanje na studentskim susretima, organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, poboljšanje studentskog standarda te ostali programi i aktivnosti od interesa za studente i studentske organizacije Visoke škole Virovitica.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

  1. Opis programa, rok za izvođenje programa ili razdoblje u kojem će se program izvoditi
  2. Razrađen financijski plan programa
  3. Potvrdu da je nositelj programa upisan u tekuću akademsku godinu
  4. Životopis studenta ukoliko kao pojedinac prijavljuje program
  5. Rješenje o registraciji udruge ukoliko udruga prijavljuje program

Iznos koji se može ostvariti temeljem ovog javnog natječaja iznosi 9.000,00 kn.

Sve prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama u Visoku školu Virovitica, Ulica Matije Gupca 78, ured broj: 2-04 (administrativna tajnica dekana) svakim radnim danom od 7 – 15 sati.

Rok za prijave iznosi 5 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici Visoke škole Virovitica. Prijave koje pristignu nakon proteka roka te koje nemaju potpunu dokumentaciju neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrditi će prijedlog raspodjele financijskih sredstava u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog natječaja, a odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Upravno vijeće Visoke škole Virovitica.

KLASA: 602-05/19-01/03

URBROJ: 2189-74-19-02

Virovitica, 06. prosinca 2019.

Predsjednica Studentskog zbora

Vanessa Zagorščak