Dana 11. prosinca 2019. godine održano je gostujuće predavanje na temu „Investicijski menadžment u praksi – procjena prinosa, novčanih tokova i efikasnost projekta“ od strane zamjenika direktora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. i predsjednika ALUMNI udruge Visoke škole Virovitica, Josipa Hetriha.

Predavanje je održano u okviru redovne nastave kolegija Investicijski menadžment na smjeru Menadžment malih i srednjih poduzeća te kolegija Investicijski menadžment u turizmu na smjeru Destinacijski menadžment, prilikom čega je ostvaren izniman doprinos nastavnom sadržaju kolegija.

Predavač je naglasak stavio na primjenu upravljanja investicijama u okviru različitih sektora te je povezao primjerima iz prakse. Predstavljajući primjenu kroz odabrane alate omogućio je raspravu sa studentima, koji su na taj način dobili dodatna znanja i obogatili iskustvo vezano za tematiku upravljanja investicijama.

Visoka škola Virovitica

Odjel za ekonomiju