Dana 10. prosinca 2019. godine studenti 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Informatički menadžment i smjer Menadžment ruralnog turizma, i studenti 3. godine preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo usluga, u pratnji nastavnica Danijele Vakanjac, mag.oec., pred., Mladene Bedeković, univ.spec.oec., v.pred., Željke Kadlec, univ.spec.oec., pred., i prodekanice za nastavu dr.sc. Irene Bosnić, v.pred., posjetili su Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu u okviru terenske nastave iz kolegija Financijski menadžment, Upravljanje financijama i investicijsko planiranje te Poslovne financije.

Svrha terenske nastave bila je upoznavanje studenata sa provođenjem monetarne politike i ostalim poslovima HNB-a, budući da se radi o središnjoj instituciji koja može pružiti relevantne informacije za potrebe izvođenja financijskih kolegija.

Protokol posjete uključivao je prezentaciju o djelovanju Hrvatske narodne banke zajedno sa postavljanjem pitanja od strane studenata, te testiranje znanja o izloženom na on-line platformi u obliku kviza uz mogućnost osvajanja simbolične nagrade, nakon čega je slijedilo razgledavanje Okrugle dvorane uz slušanje izlaganja povjesničarke umjetnosti o povijesti zgrade HNB-a. Svim posjetiteljima uručeni su i prigodni pokloni u obliku primjeraka kovanog novca RH uokvireni u brošuru sa objašnjenjima nastanka i obilježja trenutno važeće hrvatske valute.

Povratne informacije od strane studenata i profesora Visoke škole su veoma pozitivne i zanimljive, uz naglasak na važnosti povezivanja teorijskih znanja sa primjenom u praksi.

Odjel za ekonomiju

Visoka škola Virovitica