Privredna banka Zagreb d.d. kontinuirano ulaže u tehnološki razvoj i kvalitetne kadrove oblikujući tako nove standarde u bankarskom poslovanju. Ulaganja u intelektualni kapital osnovna je pretpostavka izvrsnosti u kvaliteti usluga i visoke konkurentnosti na suvremenom bankarskom tržištu.

Privredna banka Zagreb d.d. ovim putem objavljuje natječaj za dodjelu 32 stipendije STEM područja za izvrsne studente elektrotehnike, računarstva, informatike, prirodoslovno – matematičkih i srodnih studija, s otvorenim rokom prijave do ispunjenja planiranog broja stipendija u svakoj kalendarskoj godini.

Sve zainteresirane studente pozivamo na podnošenje zamolbi za stipendije prema sljedećim kriterijima:

  • redoviti upis u treću ili više godine studija elektrotehnike, računarstva, informatike, prirodoslovno – matematičkih i srodnih studija,
  • izvrsna postignuća u ocjenama tijekom studija (visok prosjek studiranja) i redovitost studiranja,
  • pisanu preporuku fakultetskog nastavnika,
  • tečno znanje engleskog jezika.

Uz ispunjenje navedenih uvjeta pri izboru kandidata uzimat će se u obzir i ukupna kvaliteta kandidata te će se kao posebna prednost vrednovati postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade.

Visina mjesečne stipendije za vrijeme trajanja redovitog studiranja dodjeljuje se u mjesečnom iznosu 3.000,00 kuna neto kroz cijelu kalendarsku godinu.

Odabrani kandidati obvezuju se po završetku studija na ponudu Privredne banke Zagreb d.d. zasnovati pripravnički radni odnos i ostati na radu prema slijedećim uvjetima:

  • 1-12 mjeseci primanja stipendije – obveza rada dvostruko vrijeme od vremena kroz koje je student/-ica primao/-la stipendiju.
  • više od 12 mjeseci primanja stipendije – obveza rada utvrđuje se u trajanju 24 mjeseca uvećano za dodatne mjesece primanja stipendije u omjeru 1:1 tj. obvezna 24 mjeseca rada za prvih 12 mjeseci stipendiranja + obvezni mjeseci rada jednaki broju mjeseci kroz koje je stipendija primana nakon navršenog razdoblja primanja stipendije od 12 mjeseci.

Zahtjeve za stipendiju kontinuirano zaprimamo na e-mail stipendija@pbz.hr

Više o natječaju.