Dana 04. ožujka 2020. godine (srijeda) u 9,00 sati u dvorani broj: 1-18, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, održat će pristupnik Marko Hajba, mag.math., na temu:

 Uvod u numeričku matematiku. Pogreške.

 Pozivaju se članovi Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica, nastavnici, studenti i druge zainteresirane osobe da prisustvuju predavanju.

Visoka škola Virovitica