U srijedu, 4. ožujka 2020. godine Stručno vijeće Visoke škole Virovitica donijelo je odluke o izboru i zaposlenju petero zaposlenika zbog unapređenja. Riječ je o izboru i zaposlenju za profesora visoke škole, višeg predavača i predavača.

Sukladno zakonskoj proceduri i Odluci o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija unapređene su dr.sc. Irena Bosnić i dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija Božidar Jaković, mag. oec., u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof. te u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika Marko Hajba, mag.math.

Ovim činom Visoka škola Virovitica je postigla još jedan korak pri jačanju nastavničkih kapaciteta, kao i kvalitete izvođenja nastavnog procesa.

Čestitke unaprijeđenim nastavnicima i uspješan budući rad!

Visoka škola Virovitica