Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Visoke škole Virovitica za akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2189-74-20-02 od 17. veljače 2020.) utvrđuje se privremena rang-lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija za ak. god. 2019./2020. kako slijedi:

Tablica 1. Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Red.br. OIB Bodovi
1 03365558604 200

II.

Kandidati imaju pravo pisanog prigovora na privremenu rang-listu u roku od 3 dana od dana objave privremene rang-liste. Prigovor se podnosi u pisanom obliku u Studentskoj referadi.

Konačnu odluku o dodjeli stipendija Visoka škola Virovitica će donijeti najkasnije 3 dana od isteka roka za podnošenje prigovora       

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

ZA DODJELU STIPENDIJA

dr. sc. Irena Bosnić, prof. v. š.