Pročelnik Odjela za turizam, dr.sc. Dejan Tubić, v.pred. autor je prve znanstvene knjige koju je izdala Visoka škola Virovitica. O značaju ove knjige najbolje svjedoči činjenica da se ruralni turizam u Hrvatskoj, neopravdano nalazi u podređenom položaju u odnosu na maritimni turizam. Situacija je identična i u akademskoj zajednici gdje postoji nedostatna i skromna baza teorijskih i empirijskih spoznaja. Dosadašnje spoznaje rezultat su sporadičnih pokušaja nekolicine uglednih autora čiji je znanstveno-stručni rad naglašen kroz ovu knjigu. Upravo je knjiga RURALNI TURIZAM: od teorije do empirije svojevrsni, dugogodišnji odgovor autora temeljen na činjenicama i argumentima na trenutno stanje.

Iz recenzija:

Ovo djelo namijenjeno je širokom krugu čitateljstva, od onih koji problematiku ruralnog razvoja i ruralnog turizma tek površno poznaju pa sve do iskusnih znalaca koji će tražiti i pronaći njima važne detalje, a koji su proizašli iz brojnih istraživanja diljem svijeta. Svi nalazi prikazani u ovom djelu su na sustavan i metodički konzistentan način obrađeni i pravilno apostrofirani. Pored znanstvene, ovo djelo ima i svoju praktičnu vrijednost jer se objašnjenjima i rezultatima brojnih istraživanja, kako vlastitih tako i tuđih, potkrjepljuju činjenice koje će poslužiti i onima koji žele unaprijediti poslovanje na svojim agroturističkim gospodarstvima.

Autor je načinom pisanja i isticanjem svojih stavova pokazao jasno opredjeljenje u terminološkom, klasifikacijskom i konceptualnom smislu, što ovo djelo čini relevantnom i referentnom literaturom za daljnja znanstvena i stručna istraživanja u području razvoja ruralnog turizma.

prof.dr.sc. Oliver Kesar

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Cijela knjiga ukazuje na autorovo dubinsko poznavanje i detaljno studiranje problematike ruralnog turizma, a način obrade teme omogućava različitim dionicima, kako iz znanstvenog miljea tako i iz područja struke, upoznavanje i uvid u karakteristike, trendove i potencijale razvoja ruralnog turizma u svijetu i Hrvatskoj.  Kvaliteta knjige neupitna je i može značajno pridonijeti razvoju  ruralnog turizma u Hrvatskoj. Istovremeno, stvara vrlo pozitivnu referencu ne samo autoru već i instituciji iz koje autor dolazi, s obzirom na znanstveno-stručne prioritete.

Posebno je zanimljiva usporedba Republike Hrvatske s nekim zemljama koje su uspješno razvile ruralni turizam,  s obzirom da ukazuje na čitav niz neiskorištenih mogućnosti i potencijala koji u Hrvatskoj postoje, a mogle bi značajno pridonijeti rješavanju problema neodrživosti postojećeg modela razvoja turističkog proizvoda.

prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić

Ekonomski fakultet u Osijeku

Visoka škola Virovitica

Odjel za turizam