Prijava u sustav Office365 za sve studente Visoke škole Virovitica

Poštovani studenti,

Sukladno trenutnim uvjetima, nastavu do daljnjega nije moguće izvoditi u prostoru Visoke škole Virovitica te je u tijeku uvođenje nastave na daljinu putem platforme Microsoft Teams.

Nužan preduvjet za izvođenje nastave na daljinu je posjedovanje valjanih Office365 korisničkih računa (NE AAI@Edu). Stoga se pozivaju svi studenti da se u što skorijem roku prijave u sustav Office365 na poveznici https://office.com te da eventualne probleme prijave (zaboravljena lozinka i sl.) jave na enes.cirikovic@vsmti.hr.

NAPOMENA: Prilikom prve prijave u sustav moguće je da aplikacije sustava Office365 neće biti odmah dostupne dok se postupak inicijalizacije korisničkog računa ne propagira kroz cjelokupnu infrastrukturu. Za određene aplikacije taj postupak može potrajati i više sati pa se preporuča prijava eventualnih problema tek nakon isteka tog perioda.

Nakon uspješne prijave u Office365 sustav potrebno je pokrenuti aplikaciju Microsoft Teams, koju je moguće dohvatiti preko tzv. waffle izbornika kao na slici. Ova aplikacija biti će osnovni alat za izvođenje nastave na daljinu te će se u narednom periodu (tijekom sljedećeg tjedna) studentima prikazati kolegiji na koje su pretplaćeni. Raspored praćenja pojedinih kolegija biti će također objavljen naknadno te ćete o tome biti pravovremeno obaviješteni.

Studenti koji do sada nisu posjedovali O365 korisnički račun

Kreirani su O365 korisnički računi studentima koji ih do sada nisu posjedovali te su sukladno zaštiti osobnih podataka objavljeni s JMBAG identifikatorima. To znači da će svaki student svoj korisnički račun prepoznati po vlastitom JMBAG broju te će umjesto njega za korisničko ime prilikom prijave u O365 sustav upisati vlastito jedinstveno korisničko ime oblika ime.prezime@vsmti.hr. Na primjer, za studenta Peru Perića kojemu je pod JMBAG-om 123456789 objavljena privremena lozinka Qwerty za inicijalizaciju O365 računa, pravo korisničko ime biti pero.peric@vsmti.hr.

JMBAG Privremena lozinka
307016712 Yoc65142
307016268 Vop42736
307016679 Fuh02310
307016226 Dow08205
307016754 Naf44112
307016273 Nur70572
307016231 Kop05231
307016707 Log97658
307016182 Vac25639
1219056120 Mur81976
111035710 Coq56062
307016413 Vuq92433
307016525 Qah00516
149220096 Mok08884
307016385 Wum73965
307016434 Yah93372
307012141 Cah90871
307016796 Son28545
307016803 Hut21118
307016658 Hal55814
307016588 Low98861
307016247 Yuk36075
307016156 Zap98507
307016460 Wap78916
307003390 Bar49401
307016429 Wom68579
307006142 Hun58444
307008724 Luq76675
10053538 Jam66138
285007088 Cot93716
307016546 Quc48229
321008290 Fut34809
307016289 Fuf31391
307011784 Yon94762
307016850 Dux25017
307016866 Jar06588
307016684 Vax77195
307016819 Sug20227
307016567 Som40328
307016530 Woq03414
18145360 Box79520
307016497 Mac98487
307016210 Jud32796
10138334 Gol87115
307016086 Sof00820
307016504 Dum40932
229032534 Poz05055
253038688 Fat21508
307016780 Lah00628
307016205 Yof55318
307002692 Boq38182
253005078 Wul30292
307016728 Gom82307
307016733 Yoc65142
307016824 Fuh02310
307016135 Dow08205
307016198 Naf44112
307016845 Nur70572
307003317 Kop05231
307016294 Log97658
307016161 Vac25639
307016177 Mur81976