Obavještavaju se studenti da će se laboratorijske vježbe iz pojedinih kolegija održavati metodom udaljenog pristupa računalima u informatičkim učionicama 2-19 i 2-22. Za tu svrhu koristit će se aplikacija Anydesk te po potrebi platforma Zoom, a oni studenti koji će trebati preuzeti navedenu aplikaciju te proučiti upute za korištenje biti će o detaljima obaviješteni putem Loomen platforme.

Visoka škola Virovitica