Poštovane kolegice i kolege,

Kolokviji se, zbog trenutnih okolnosti, u ovom semestru neće održavati na klasičan način (kako je bilo planirano).

Umjesto kolokvija, tijekom semestra će se provoditi vrednovanje ishoda učenja na svakom predmetu. Studentima će tako biti omogućeno polaganje dijela ili čak cijelog ispita kroz semestar.

Ova vrednovanja neće kretati prije 20. travnja.

Sve informacije o ishodima učenja, načinima polaganja pojedinog ishoda učenja, dinamici odvijanja provjera te bodovanju bit će dostupne na Loomen platformi za svaki predmet.

Ovakav način vrednovanja vrijedit će i na izvanrednom ispitnom roku u svibnju (napominjem da se za taj ispitni rok studenti normalno prijavljuju putem studomata).

Molim studente da svakodnevno prate obavijesti na Loomen platformi i da svakako pročitaju cjelovitu informaciju za studente, na ovom linku.

dekan

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.