Nakon provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće Visoke škole Virovitica je na sjednici održanoj 15. lipnja 2020. godine, izabralo za dekana Visoke škole dr.sc. Olivera Jukića, na novi četverogodišnji mandat. Prije toga, Stručno vijeće je dr.sc. Oliveru Jukiću, nakon provedenog tajnog glasovanja, dalo jednoglasnu potporu; od prisutnih 22 člana Stručnog vijeća, kandidat dr.sc. Oliver Jukić je dobio svih 22 glasa članova Stručnog vijeća.

Dr.sc. Oliver Jukić je doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine obranom doktorske disertacije “Formalna specifikacija telekomunikacijskih problema i agenata za njihovo rješavanje”.

S Visokom školom Virovitica surađuje od samih početaka 2007. godine kao asistent, potom kao v.d. pomoćnika dekana za nastavu, prodekan za nastavu, profesor visoke škole, voditelj Centra za istraživanje i razvoj i dekan. Suautor je prvog udžbenika Visoke škole Virovitica “Uvod u građu računala” te autor udžbenika “Uvod u telekomunikacijske mreže”.

Ovim putem čestitamo dekanu Jukiću i želimo mu i dalje mnogo uspjeha u radu!

Visoka škola Virovitica