Pristupnici koji putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvare pravo upisa na Visoku školu Virovitica prema konačnim rang listama koje se objavljuju dana 20. srpnja 2020. godine, za upis na studij Visoke škole Virovitica dužni su preuzeti sljedeću dokumentaciju, ispuniti i potpisati te poslati skenirano ili u obliku fotografije na e-mail: upisi@vsmti.hr počevši od 21. srpnja, a najkasnije do 24. srpnja 2020. godine.

prijavni obrazac

matični list

statistički obrazac

izjava, prvo studiranje

privola, zaštita osobnih podataka

– ugovor o studiranju

ugovor A – za pristupnike koji nisu prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija i ne plaćaju školarinu ili

ugovor B1 – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju odjednom ili

Ugovor B2 i Zamolba za obročno plaćanje školarine – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju u ratama

– dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha:  troškovi upisa – ime i prezime pristupnika). Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova ukupno, oslobođeni su plaćanja troškova upisa.

 – dokaz o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi osiguranja – ime i prezime pristupnika).

–  dokaz o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn ako se školarina plaća odjednom (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi školarine – ime i prezime pristupnika) ili dokaz o plaćenoj prvoj rati školarine u iznosu od 1.250,00 kn (ako se školarina plaća u ratama) – samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini te su dužni platiti školarinu u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn

–  jednu fotografiju (3×5 cm)

–  potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu)

– svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenim ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika). Pristupnici kojima nije još uručena navedena dokumentacija, imaju mogućnost dostaviti je naknadno.

Sve prethodno navedene dokumente, studenti su dužni poslati i poštom najkasnije do 31. srpnja 2020. godine na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, svrha: upis u prvu godinu studija. Svi dokumenti šalju se poštom u jednom primjerku osim ugovora o studiranju koji se šalje u 3 primjerka.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-275 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr .

Studentska referada