Referada radi sa studentima isključivo ONLINE, putem e-maila referada@vsmti.hr.

Telefonska komunikacija: ponedjeljak – petak u razdoblju od 11,00 – 13,00 sati (033/ 492 – 262).

Dolazak je moguć u iznimnim slučajevima, uz prethodnu najavu i dogovor putem maila, te poštivanje svih epidemioloških mjera.

Studentska referada