Konačne rang liste i popise studenata koji su na prvom upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2020./2021. možete pogledati ovdje:

Upisi će se održati  on-line dana 28. rujna 2020. na način opisan na sljedećem linku: https://vsmti.hr/2020/09/08/upisi-u-1-godinu-specijalistickog-diplomskog-strucnog-studija-u-ak-god-2020-21-prvi-upisni-rok/

Pristupnici koji ne pošalju upisnu dokumentaciju na e-mail upisi@vsmti.hr do zaključno 28. rujna 2020. godine do 20:00h, gube pravo upisa. Spuštanje crte na konačnoj rang listi biti će u utorak 29. rujna 2020. godine u razdoblju od 10:00h do12:00 h.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr .

Studentska referada